STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Parafie

  ksiazka3    Parafia p. w. Św. Michała Archanioła w Kamienicy Polskiej:

  ul. Konopnickiej
  42-260 Kamienica Polska
  woj. śląskie
  tel. (0 34) 3273 235
  dekanat: Poraj
  diecezja: częstochowska
  proboszcz: Ks. Józef Bednarz

  HISTORIA PARAFII KAMIENICY POLSKIEJ
  W roku 1824, po osiedleniu się w Kamienicy Polskiej kolonistów z Czech, Austrii, Moraw, Śląska i Prus, przyłączono naszą miejscowość do parafii w Pocześnie. Zezwolenie na utworzenie parafii w Kamienicy Polskiej wydał ksiądz biskup Marszewski w marcu 1867 r. Do spisania protokołu rozdzielenia parafii Kamienica Polska od parafii w Pocześnie wyznaczony został prezydent Częstochowy. Prośbę o poświęcenie kościoła i wyznaczenie proboszcza podpisali w styczniu 1869 r. w imieniu mieszkańców osady fabrycznej Kamienica Polska, Paweł Kapuściński i Józef Nowotny. Administratorem nowej parafii został dotychczasowy wikariusz przy parafii św. Zygmunta w Częstochowie ks. Aleksander Dakowski. Poświęcenie kościoła odbyło się w niedzielę 28 stycznia 1870 r. W tym także roku ks. Dakowski wniósł prośbę o ustanowienie odpustów w dniu św. Michała – patrona świątyni w Kamienicy Polskiej oraz św. Floriana i św. Józefa. W 1875 r. z powodu przeniesienia ks. Dakowskiego do Parzymiechów, nowym duszpasterzem w Kamienicy Polskiej został wikariusz z Drużbic, ks. Antoni Ziarkowski (1875 – 1888). 
  W roku 1884 z prośbą o przyłączenie do parafii Kamienica Polska wystąpili mieszkańcy następujących miejscowości: Zawady, Wanat, Własny, Starczy i Łyśca. Ostatecznie w skład parafii weszły: Klepaczka, Zawada I, Kopalnia i Jastrzębie. Kościół parafialny w Kamienicy Polskiej został uroczyście konsekrowany w 20 maja 1884 r. przez biskupa włocławskiego Aleksandra Bereśniewicza. Kolejnymi kapłanami naszej parafii byli: ks. Marcin Makowski (1888 – 1890), ks. Stanisław Mrozowski (1890 – 1892), ks. Franciszek Jaś (1892 – 1903), ks. Antoni Rudnicki (1903 – 1908) i ks. Zygmunt Sędzimir (1908 – 1930), który zarządzał parafią 22 lata i miał duży udział w rozwoju naszej miejscowości. Przyczynił się do założenia Ochotniczej Straży Ogniowej i został jej prezesem. Z jego inicjatywy powstała również w 1910 roku, spółdzielnia tkaczy pod nazwą „Tkacz”. Także dzięki niemu została wybudowana nowa plebania, w kościele założony został sufit kasetonowy, zakupiono cenne stacje Męki Pańskiej. Ks. Zygmunt Sędzimir był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.  Po ks. Sędzimirze parafią zarządzali: ks. Stefan Jastrzębski (1930 – 1932), ks. Lucjan Kaczmarczyk (1932 – 1937), ks. Józef Klarzak (1937 – 1939) aresztowany przez hitlerowców i zesłany do obozu w Dachau, następnie ks. Mieczysław Tajber (1939 – 1940), ks. Stanisław Cesarz (1940 – 1941), ks. Stanisław Duda (1941 – 1964), który w czasie wojny z narażeniem życia służył partyzantom, niosąc posługi kapłańskie w ich leśnych schronieniach. Za jego bytności został wybudowany dom parafialny zwany „organistówką”. Prowadził gospodarstwo rolne na gruntach parafialnych. Później gospodarzem parafii był uczestnik walk pod Monte Cassino ks. Józef Sojda (1964 – 1969), następnie do 1972 r. parafię prowadził ks. Mirosław Janikowski, po odejściu, którego do 1985 r. proboszczem był ks. Stefan Mizera. W tym czasie odnowione zostały zewnętrzne i wewnętrzne mury kościoła oraz założono drewnianą boazerię, a była parafianka - Bronisława Składowa z domu Herman ufundowała kilkanaście ławek. Następca ks. Józef Duda (1985 – 1989)- odrestaurował również bardzo zniszczoną wieżę kościelną. Po objęciu parafii przez obecnego proboszcza ks. Józefa Bednarza, powołana została Rada Parafialna i Grupa Charytatywna. Odnowiono zewnętrzne mury kościoła, pokryto dach miedzianą blachą i rozbudowano boczne wejście. Poszerzony i ogrodzony został teren cmentarza grzebalnego. Ks. Józef Bednarz przeprowadził renowację ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych oraz odrestaurował organy kościelne.


  kosciol   Msze Święte:
  w dni powszednie: 7.00, 17.00
  w niedzielę i święta: 9.00, 11.00, 17.00

  kosciol_kampol
  Kamienica Polska luty 2005r.  ksiazka3    Parafia Bł. Karoliny Dziewicy i Męczennicy w Wanatach:

  ul.Warszawska 29
  42-260 Kamienica Polska
  woj. śląskie
  tel. (0 34) 3273 679
  dekanat: Poraj
  diecezja: częstochowska
  proboszcz: Ks. Jan Mucha
   
  Do roku 1988 w Wanatach nie było żadnego punktu sakralnego. Zrodziła się myśl, by ułatwić mieszkańcom Wanat, Zawisnej, i Zawad uczestnictwo we Mszy św. Do pracy duszpasterskiej posłany został ks. Jan Mucha. 1 października 1988 r. został mianowany przez Pasterza diecezji częstochowskiej proboszczem. 26 października 1988 r. w Wanatach zbudowano prowizoryczną kaplicę, w której 5 listopada o godz. 17.00 została odprawiona pierwsza Msza św. 17 kwietnia 1989r. Pasterz diecezji poświęcił plac pod budowę kościoła. Długo trwały starania o pozwolenie na budowę świątyni. W tym czasie uzyskano zgodę od Naczelnika Gminy na utworzenie parafialnego cmentarza. 25 lipca 1990r. bp Stanisław Nowak dokonał poświęcenia cmentarza. Wiosną 1991 r. rozpoczęto budowę kościoła, zaś 21 września został wmurowany kamień węgielny pod budowę kościoła. Wierni parafii z wielkim oddaniem i gorliwością przystąpili do dalszych prac budowlanych. Duży wkład w budowę włożyła Ochotnicza Straż Pożarna z Zawisnej. Projektantem kościoła był Zygmunt Fagas. Nadzór nad budową sprawował Kazimierz Sosiński. Kościół ten powstał dzięki pracy
  i ofiarności parafian, jak również różnym ofiarodawcom z kraju i zagranicy. Ostatnie lata poświęcono upiększaniu wnętrza i budowy wieży kościoła.
  Wewnątrz świątyni znajduje się marmurowy ołtarz. Na ścianie głównego frontonu umieszczono tabernakulum, duży drewniany krzyż, figurkę Matki Bożej i św. Jana Apostoła. W bocznych ołtarzach umieszczone są obrazy Jezusa Miłosiernego oraz bł. Karoliny Kózkówny. Kościół zdobią dwa witraże przedstawiające św. Floriana św. Barbarę.
  dekanat: Poraj
  diecezja: częstochowska
  proboszcz: Ks. Jan Mucha

                   
  kosciol_wanaty
  Wnętrze kościoła p.w.Bł.Karoliny Dz.M. w Wanatach


  ksiazka3    Parafia p.w. Świętego Tomasza Apostoła w Osinach:

  ul. Częstochowska
  42-260 Kamienica Polska
  woj. śląskie
  dekanat: Poraj
  diecezja: częstochowska
  proboszcz: Ks. Paweł Kłos
   

  Parafię w Osinach erygował ks. Abp Stanisław Nowak 22 maja 2001 roku. Do celów duszpasterskich służy dotychczasowa kaplica, do której zakupiono konfesjonał, kilkanaście ławek, kilka ornatów oraz odnowiono wnętrze. W roku 2002 został wybudowany i oddany do użytku dom parafialny, który 27 października poświęcił ks. Abp Stanisław Nowak. Obecnie jest podjęta budowa kościoła wg. projektu inż. arch. Krzysztofa Zyskowskiego pod który Kamień węgielny poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie, zaś, wmurował ks. Abp Stanisław Nowak 20 września 2003 roku. W latach 2004/2005 wybudowano pierwszą część kościoła, wraz z wieżą. Obecnie trwają przygotowania do przebudowy kaplicy polegające na likwidacji stropu, zbudowaniu ścian bocznych i wykonaniu nowego dachu. Najważniejszym wydarzeniem religijnym nowej parafii, było uroczyste sprowadzenie Relikwii Świętego Tomasza Apostoła z Ortony we Włoszech w dniu 21 maja 2006r.                  

  kosciol_Osiny
  Wizualizacja kościoła św.Tomasza Apostoła w Osinach