STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Informacje

  gazeta2


  Gminne Centrum Informacji
  w Kamienicy Polskiej

  Jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Kamienica Polska. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


  Gminne Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej świadczy usługi od 1 grudnia 2005r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 19.00.


  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.


  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Kamienica Polska, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej.
  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Polityce Strukturalnej UE,
  3. Raportach Spójności,
  4. Programach bilateralnych,
  5. Programach Wspólnotowych,
  6. Ułatwienia podatkowych,
  7. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  8. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  9. Prawie Pracy UE,
  10. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  11. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  12. Legalnej pracy w państwach UE,
  13. Przyszłości Polski w UE