STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska

  fish    Siedzibą Koła Wędkarskiego jest:

  GOKSiR Kamienica Polska
  ul. Konopnickiej 135a
  42-260 Kamienica Polska
  tel./fax (0 34) 3273 212
  prezes Koła: Witold Gorzelak

  W dniu 11.04.1976 r. odbyło się zebranie Gminnego Koła Związku Wędkarskiego w Kamienicy Polskiej. Pierwszymi inicjatorami do założenia Koła byli :Zygmunt Ratman, Wiesław Lisicki, Jerzy Ratman, Antoni Michalik, Jan Sobala i Zenon Kidawa.

  Głównymi problemami , na które członkowie zwrócili uwagę to:

  - odpowiednie uregulowanie rzeki Kamieniczki , przepływającej przez Kamienicę Polską

  - zarybienie rzeki

  - walka z zanieczyszczaniem wód przez zakłady państwowe i osoby prywatne

  - walka z kłusownictwem

  - utworzenie honorowej straży wód

  Na zebraniu zostało objaśnione w jaki sposób i na jakich warunkach może powstać Koło Wędkarskie,oraz jaki powinien być skład władz koła. Następnie przystąpiono do wyborów Zarządu Koła , Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego.

  Decyzją Prezydium Zarządu Okręgowego P.Z.W. w Częstochowie z dnia 29 czerwca 1976 r. zostało utworzone w Kamienicy Polskiej Koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

  Skład I Zarządu Koła :

  Prezes – Adam Zalejski

  W-ce Prezes – Wiesław Lisicki

  Skarbnik – Antoni Michalik

  Sekretarz – Zygmunt Kidawa

  Członkowie – Jerzy Ratman, Stanisław Nowotny, Stanisław Skowroński, Witold Lisicki, Stanisław Wawrzyńczak i Kazimierz Polaczek.

  Koło Polskiego Związku Wędkarskiego działające na terenie Kamienicy Polskiej wykazuje dużą prężność działania i może się niejednokrotnie poszczycić sporymi osiągnięciami.

  Członkowie Koła P.Z.W. Kamienica Polska są czołowymi spinningistami okręgu częstochowskiego.

  Startują w zawodach zaliczanych do Grand Prix Polski oraz w Mistrzostwach Polski. Najwyższymi osiągnięciami wędkarzy spinningistów naszego Koła są : VI miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - Damian Wroński, IX miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów Krzysztof Najnigier, VII miejsce na Mistrzostwach Polski Drużynowych - Krzysztof Najnigier, Witold Gorzelak, Adam Nogaj. VI miejsce na Klubowych Mistrzostwach Polski Witold Gorzelak.

  Działalność Koła P.Z.W. polega na zagospodarowywaniu wód i ich zarybianiu, ochronie wód przed kłusownictwem i zanieczyszczaniem, organizowaniu imprez sportowych, prowadzeniu szkoleń i instruktażu członków P.Z.W. oraz popularyzacji idei ochrony wód wśród społeczeństwa .

  6.II.2000r. wybrano obecny Zarząd Koła P.Z.W. Kamienica Polska :

  Prezes – Witold Gorzelak

  W-ce – Ireneusz Zgrzeblak

  II W-ce – Maciej Puczka

  Skarbnik – Aleksander Ujma

  Sekretarz – Kazimierz Szmukier

  Członkowie – Krzysztof Najnigier, Marian Wardyński, Janusz Zawada.

  Komendantem Społecznej Straży Rybackiej jest Janusz Zawada.

  Członkowie P.Z.W. w Kamienicy Polskiej chętnie współpracują z innymi instytucjami i organizacjami na terenie swojej gminy.

  W roku bieżącym Koło PZW Kamienica Polska obchodzi 30-lecie swojej działalności.

  pl

  • Termin Zawodów Spinning-owych organizowanych przez Koło „ Kamienica Polska” na 2007 rok


  LP

  DATA

  NAZWA ZAWODÓW

  MIEJSCE

  ZAWODÓW

  1

  18.02.2007

  Otwarcie Sezonu

  Rzeka okolice baru „Royal”

  2

  11.03.2007

  Pstrąg Warty

  Rzeka okolice baru "Royal"

  3

  17.06.2007

  Puchar Wójta Gminy Kamienica Polska

  Zbiornik Poraj     ( z łodzi)

  4


  Puchar Prezesa

  Do uzgodnienia

  Dodatkowe informacje pod tel.: Skarbnik- (034) 3273-750; Sekretarz- 0602 213 823


  • Termin Zawodów Spławikowych organizowanych przez Koło „ Kamienica Polska” na 2007 rok


  LP

  DATA

  NAZWA ZAWODÓW

  MIEJSCE

  ZAWODÓW

  1

  15.04.2007

  Rozpoczęcie sezonu

  Wysoki Brzeg

  2

  29.04.2007

  Zawody Towarzyskie

  Wysoki Brzeg

  3

  20.05.2007

  Puchar Prezesa Koła

  Wysoki Brzeg

  4

  03.06.2007

  Dzień Dziecka

  Poraj „Hutnicza Radość”  Dodatkowe informacje pod tel.: Skarbnik- (034) 3273-750; Sekretarz- 0602 213 823

  WYNIKI GRAND PRIX ZA 2006 ROK

  Dyscyplina Spinningowa  

                
  1. Witold Gorzelak 76 pkt.

  2. Wojciech Chwastek 69 pkt.

  3. Krzystof Najnigier 68 pkt.

  4. Artur Walentek 38 pkt.

  5. Jarosław Żurakowski 34 pkt.

  6. Krzysztof Gołda 33 pkt.

  Dyscyplina Spławikowa

  1. Stanisław Lisicki 35 pkt.

  2. Łukasz Szojda 20 pkt. 

  3. Marian Schabowski 20 pkt.

  4. Paweł Kajdas 19 pkt.

  5. Kazimierz Szmukier 18 pkt.

  6. Fabian Kurdicz 17 pkt.    

   W dniu 4 lutego 2007 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Kamienica Polska. W zebraniu brali udział zaproszeni goście, Pani Halina Rogacz - Przewodnicząca Rady Gminy, Pan Włodzimierz KLeszcz - Wójt Gminy Kamienica Polska oraz Pan Arkadiusz Komorowski przedstawiciel ZOPZW w Częstochowie. Do najczęstrzych tematów podejmowanych podczas spotkań Koła PZW należą: działalność sportowo - wędkarska, ochrona i zagospodarowanie wód (zarybienia) oraz działalność finansowa Koła. Koło ma pod swoją opieką odcinek rzeki Warty, od mostu drogowego w Borku do mostu drogowego w Poraju Jastrzębie oraz całą rzeczkę Kamieniczkę. Członkowie Zarządu biorą udział w zarybianiu Warty i Kamieniczki. Społeczna Straż Rybacka na bieżąco przeprowadza kontrole zapobiegające kłusownictwu oraz kontrolowane są ścieki aby nie dopuścić do zatrucia i śnięcia ryb. 19 sierpnia 2006 roku Koło PZW w Kamienicy Polskiej obchodziło jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji rozegrane zostały zawody w obydwu dyscyplinach.

  Zwycięzcami zostali:

  dysc.spławikowa: Marian Schabowski, Paweł Kajdas, Kazimierz Szmukier.

  dysc. spinningowa: Witold Gorzelak, Jarosław Żurakowski, Wojciech Chwastek.