STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Informacje o gminie
      Ogólne informacje o gminach w Polsce:

  Gmina jest podstawowym  szczeblem administracji publicznej. Gminy prowadzą m. in.

  • szkoły,
  • przedszkola,
  • biblioteki,
  • domy kultury,
  • wodociągi.

  W Polsce jest 2489 gmin.

  Gminy dbają o porządek (straż gminna) i ochronę środowiska na swoim terenie. Utrzymują drogi gminne. Organizują gospodarkę komunalną: transport lokalny, zaopatrzenie w wodę, usuwanie odpadów stałych, ścieków, itp.

   Gmina Kamienica Polska:

  Gmina Kamienica Polska jest jedną z 16 gmin powiatu częstochowskiego:

  1. Blachownia,
  2. Dąbrowa Zielona,
  3. Janów,
  4. Kamienica Polska,
  5. Kłomnice,
  6. Koniecpol,
  7. Konopiska,
  8. Kruszyna,
  9. Lelów,
  10. Mstów,
  11. Mykanów,
  12. Olsztyn,
  13. Poczesna,
  14. Przyrów,
  15. Rędziny,
  16. Starcza.

  Trochę historii:
  XV w.- kuźnica na rzece Kamieniczce,
  1470 - pierwsza wzmianka o wsi, kiedy to istniała kopalnia rudy żelaznej,
  1818 - przybyli tu i osiedlili się emigranci katoliccy z Czech, Moraw i Austrii. Byli to tkacze, którzy w kamienicy założyli swoje warsztaty, 1867 - w Kamienicy powstała kopalnia rudy żelaznej "Walentynów", 1868 - 1870 - budowa kościoła p. w. Św. Michała Archanioła,
  1882 - powstała fabryka papieru oraz tkalnia.

  Informacje terytorialne:
  Gmina Kamienica Polska położona jest w dorzeczu Warty, 18 km od Częstochowy; w południowej części powiatu, po wschodniej i zachodniej stronie drogi krajowej nr 1. Przepływają przez nią rzeki Warta i Kamieniczka. Znaczną część powierzchni (ok. 40%) zajmują lasy skupione w płd.- wsch. i płn.- wsch. części gminy (ok. 47 km2). Powierzchnia gminy wynosi 47 km2. Powierzchnia użytków rolnych-2.138 ha. Liczba indywidualnych gospodarstw-956. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 378 podmiotów gospodarczych.

  Przedstawiciele władz Gminy:

  Wójt Gminy  

  Włodzimierz Kleszcz

  Sekretarz Gminy

  Adam Tajber

  Skarbnik Gminy

  Gabryela Klar

  Przewodnicząca Rady Gminy

  Halina Rogacz