STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Straż Gminna
  sg

  ul.Konopnickiej 197 B
  42-260 Kamienica Polska
  tel./fax (0 34) 3273 718
  tel.kom.od pn-pt, w godzinach: 8.00-15.00  663 197 098
  E-mail: straz.gminna@kamienicapolska.pl

  Godziny pracy Straży Gminnej:
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530
  Interesanci przyjmowni są w godzinach 1000-1400

  Dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy 1 sierpnia 2005 roku rozpoczęła swoją działalność Straż Gminna.

  Do zadań straży należy :

  - ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy,

  - czuwanie nad przebiegiem imprez publicznych,

  - kontrola oznakowania i oświetlenia ulic i posesji,

  - sprawdzenie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,

  - kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych

   prowadzonych na terenie gminy,

  - ochrona środowiska naturalnego przed jego degradacją,

  - asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,

  - informowanie o zauważalnych awariach, przestępstwach, osobach nieprzytomnych lub wymagających natychmiastowej pomocy – odpowiednich służb, instytucji, administratorów,

  - kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

  Ponadto Straż Gminna ma prawo do egzekwowania przepisów prawa miejscowego.

  Realizując swoje zadania Straż Gminna działa samodzielnie, wspólnie z przedstawicielami innych służb powołanych do ochrony porządku publicznego, a także z policją. Wykonując w/w zadania strażnicy mają prawo do :

  - udzielania pouczeń,

  - legitymowania osób,

  - ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,

  - nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

  - kierowanie wniosków do Sądu Grodzkiego,

  - usuwania i blokowania pojazdów,

  - wydawania poleceń,

  - zwracania się o pomoc do instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej,

  - obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przy użyciu środków technicznych.

  praca_25