STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej

  flaga  Siedzibą Kombatantów jest budynek Poczty

  ul. Konopnickiej 11a 
  42-260 Kamienica Polska


  Wieloletnim prezesem Koła jest pan Ireneusz Cuglewski. W zakres działalności Koła wchodzą: opieka nad miejscami pamięci narodowej, którymi są na terenie naszej gminy: pomnik walki i męczeństwa, obelisk, grób nieznanego żołnierza, zbiorowa mogiła pomordowanych w Kamienicy Polskiej i obelisk w Zawadzie, współpraca z władzami Gminy, szkołami i organizacjami społecznymi oraz działalność socjalno-bytowa. Na dzień 31 grudnia 1990 roku Koło posiadało 167 członków w tym 10 kobiet i 66 członków podopiecznych, którymi są wdowy po zmarłych kombatantach. Najliczniejszą grupę stanowili żołnierze Września – 61 członków, następnie żołnierze Wojska Polskiego z lat 1945-48 – 60 członków oraz żołnierze Armii Krajowej – 26 członków. Nauczyciele tajnego nauczania stanowili grupę 6 osób. Pozostałych 14 członków to inne różne grupy. Aktualnie żyje 23 kombatantów i ponad 102 wdowy po kombatantach. Obecnie siedziba Związku Kombatantów znajduje się razem z Izbą Pamięci Narodowej w budynku Poczty.

  • IZBA PAMIĘCI NARODOWEJ

  9 maja 1987 roku w budynku nad basenem w Kamienicy Polskiej staraniem Związku Kombatantów Polskich powstała Izba Pamięci Narodowej. 9 listopada 1990 roku przeniesiona została do Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej. Obecnie siedzibą Izby Pamięci i Związku Kombatantów Polskich jest pomieszczenie przy Gminnej Bibliotece w Kamienicy Polskiej. Izba Pamięci Narodowej obrazuje walkę narodu polskiego o narodową wolność i godność. Znajdują sie tam eksponaty żołnierzy 1939 roku i ich wyposażenie. Dominującym elementem izby są fotografie uczestników walk niepodległościowych, to jest żołnierzy wojny obronnej 1939 roku następnie żołnierzy walk z lat 45 – 48, więźniów obozów koncentracyjnych. W specjalnej gablocie są umieszczone nazwiska osób poległych w walce z Kamienicy Polskiej, jak również zamordowanych przez Hitlerowców. Jest także sztandar organizacyjny, który wykorzystywany jest w uroczystościach państwowych i okolicznościowych oraz w ostatniej posłudze zmarłych kombatantów. W gminnej Izbie Pamięci Narodowej organizowane są lekcje wychowania patriotycznego dla uczniów szkół podstawowych. Bardzo owocnie ze Związkiem Kombatantów współpracuje Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej, a także dyrektorzy szkół z naszej gminy.                               

  ipn

  Izba Pamięci Narodowej w Kamienicy Polskiej                             

  IPN